Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:04:01
Samo tvoje oèi su nezatvorene
:04:06
I samo ti možeš èuti
nevidljivo padanje zvezda.

:04:10
Najmraènije pre zore
:04:12
stalno komešanje
:04:14
crnih, ribe punih mora.
:04:17
...Aretusa, Krljui Skajlark,
:04:20
Zanzibar, Rijanon, Rover, Kormonant,
:04:23
Zvezda Velsa... nakrivljena i prava.
:04:27
Slušaj...
:04:31
...rosa pada, ...zvezda pada… san ptica,
:04:35
...mleèno drvo.
:04:39
Ovaj hodnik je zatvoren
narednih pola sata.

:04:42
- Šta se desilo?
- Ništa.

:04:43
Idemo odavde za pola sata.
:04:45
Ali, moram da odem do
stana, a on je dole.

:04:47
- U redu
- Hej.

:04:49
Meni treba to kupatilo.
:04:50
Koristite na treæem spratu, molim.
:04:52
Kupatilo je tamo.
:04:53
A ja sam platio za to.
:04:55
A ja vam kažem da upotrebite
ono na treæem spratu.

:04:58
OK.
:05:00
Nemojte da od toga
pravite savezni prestup.

:05:03
Slušaj… gledaj...
:05:05
tupo, kraljevsko…
:05:07
duvajuæi kroz krunisanje
višnjinog drveæa;

:05:11
koji ide kroz groblja Betesde
:05:13
sa vetrom zagrljenim rukavicama
:05:16
i napuštenom rosom.
:05:17
koju su kotrljale mornarske ruke
:05:21
Nju Jork, Nju Jork, Nju Jork!
:05:26
Jebeni grad! Da!
:05:31
Koliko dugo si budan?
:05:33
Uh… o Bože,
:05:35
Moraš da shvatiš da smo bili na putu
:05:39
od… juèe,
:05:41
a veæ je danas, pa…
:05:44
Vreme prolazi.
:05:46
Slušaj...
:05:48
Vreme prolazi
:05:50
Doði bliže sada
:05:52
Samo ti možeš èuti kuæe
:05:55
koje spavaju na ulici
u sporoj, dubokoj soli

:05:58
I tihoj crnoj uvijenoj noæi.

prev.
next.