Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:05:00
Nemojte da od toga
pravite savezni prestup.

:05:03
Slušaj… gledaj...
:05:05
tupo, kraljevsko…
:05:07
duvajuæi kroz krunisanje
višnjinog drveæa;

:05:11
koji ide kroz groblja Betesde
:05:13
sa vetrom zagrljenim rukavicama
:05:16
i napuštenom rosom.
:05:17
koju su kotrljale mornarske ruke
:05:21
Nju Jork, Nju Jork, Nju Jork!
:05:26
Jebeni grad! Da!
:05:31
Koliko dugo si budan?
:05:33
Uh… o Bože,
:05:35
Moraš da shvatiš da smo bili na putu
:05:39
od… juèe,
:05:41
a veæ je danas, pa…
:05:44
Vreme prolazi.
:05:46
Slušaj...
:05:48
Vreme prolazi
:05:50
Doði bliže sada
:05:52
Samo ti možeš èuti kuæe
:05:55
koje spavaju na ulici
u sporoj, dubokoj soli

:05:58
I tihoj crnoj uvijenoj noæi.
:06:01
Samo ti to možeš videti u
zaslepljenim spavaæim sobama,

:06:05
èešIjevima i prslucima preko stolica,
:06:08
krèazi i lavori, èaše od zuba.
:06:10
NEÆEŠ na zidu.
:06:15
IzdržIjivost.
:06:21
Odgovornost je neophodna za sreæu.
:06:25
… i žuta ptièica posmatra
:06:27
slike smrti.
:06:37
… maèka prede u kuhinji.
:06:40
Smrdi kao govno.
:06:42
Da li je to prevelika
doza ili samoubistvo?

:06:45
Prevelika doza jeste samoubistvo
:06:49
Ja sam muškarac, Greta. Jedan od
poslednjih prokletih muškaraca.

:06:54
Nažalost, ostalo nas je samo trojica.
:06:57
Nažalost, svi smo pijanice.
:06:59
A to nije ništa novo.

prev.
next.