Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:06:01
Samo ti to možeš videti u
zaslepljenim spavaæim sobama,

:06:05
èešIjevima i prslucima preko stolica,
:06:08
krèazi i lavori, èaše od zuba.
:06:10
NEÆEŠ na zidu.
:06:15
IzdržIjivost.
:06:21
Odgovornost je neophodna za sreæu.
:06:25
… i žuta ptièica posmatra
:06:27
slike smrti.
:06:37
… maèka prede u kuhinji.
:06:40
Smrdi kao govno.
:06:42
Da li je to prevelika
doza ili samoubistvo?

:06:45
Prevelika doza jeste samoubistvo
:06:49
Ja sam muškarac, Greta. Jedan od
poslednjih prokletih muškaraca.

:06:54
Nažalost, ostalo nas je samo trojica.
:06:57
Nažalost, svi smo pijanice.
:06:59
A to nije ništa novo.
:07:03
Ništa novo.
:07:07
Roðen si u ovom svetu, a
oni ti to nabiju u grlo.

:07:10
Samo ti možeš èuti i videti
:07:12
iza oèiju spavaèa,
:07:15
pokrete i zemlje i boje
:07:19
i duga i...
:07:21
Prvo hoæu da idem do 42. ulice.
:07:24
Onda, hoæu da idem u Harlem.
:07:26
Hej!
:07:28
Hej!
:07:29
Hej, evo nas.
:07:33
Jebeno mi je muka.
:07:34
i let i pad i oèaj i velika mora...
:07:37
Znate li gde idemo?
:07:39
- Mislim da znam.
- U redu.

:07:43
Svakome dajem 100%.
:07:46
Štagod odnesu je njihova stvar.
:07:52
- Ko je?
- Hvala Bogu! Slušaj.

:07:56
Izgubio sam kljuèeve u kupatilu.
Mogu li da upotrebim tvoj kljuè?

:07:59
- Molim te…
- Spavam.


prev.
next.