Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:12:00
Nije da priznajem poraz
:12:05
Obeæavam.
:12:08
Da li mi obeæavaš?.
:12:21
Da.
:12:24
Ne znam, mora da sam
se onesvestio od dima.

:12:28
Moja rerna još propušta
:12:32
Možda je bilo to.
:12:35
Zašto ne popraviš moju rernu…
:12:40
a onda æemo otiæi po tvoju sliku?
:12:44
Rekao sam sutra.
:12:49
Rekao sam sutra! Mislio sam sutra.
:12:56
Da.
:13:00
Ne mislim da su to povlaðivanja,
:13:02
Oseæam da su više...
:13:04
uznemiravajuæe smetnje.
:13:08
Da.
:13:14
OK.
:13:16
Pokušaj da slikaš i onda...
:13:20
daj mi savet, OK?
:13:24
Da.
:13:27
Da.
:13:29
Možeš li da prièekaš trenutak?
:13:33
Pre deset godina sam živeo u San Dijegu
:13:36
tu i tamo.
:13:39
Proveo sam mnogo vremena
u Karmelu i Big Suru

:13:44
Trèao sam go i postio.
:13:48
Pronašao sam prosvetljenje postojanja.
:13:52
Oslobodio sam se svih društvenih tereta.
:13:56
Pustio sam da duhovi proðu kroz mene.

prev.
next.