Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:13:00
Ne mislim da su to povlaðivanja,
:13:02
Oseæam da su više...
:13:04
uznemiravajuæe smetnje.
:13:08
Da.
:13:14
OK.
:13:16
Pokušaj da slikaš i onda...
:13:20
daj mi savet, OK?
:13:24
Da.
:13:27
Da.
:13:29
Možeš li da prièekaš trenutak?
:13:33
Pre deset godina sam živeo u San Dijegu
:13:36
tu i tamo.
:13:39
Proveo sam mnogo vremena
u Karmelu i Big Suru

:13:44
Trèao sam go i postio.
:13:48
Pronašao sam prosvetljenje postojanja.
:13:52
Oslobodio sam se svih društvenih tereta.
:13:56
Pustio sam da duhovi proðu kroz mene.
:14:01
Pustio sam da duhovi
razgovaraju sa mnom, ta sranja.

:14:06
Zanimale su me sveæe,
tamjan, smrt Kenedija

:14:10
i Martina Lutera Kinga,
:14:12
I Bobija i Malkolma X.
:14:18
Odavde ja potièem.
:14:21
To može ili ne mora biti važno.
:14:25
Za ime Boga, èoveèe.
:14:27
Pogledaj se.
:14:29
Dobijam 2.000 $ od toga
:14:32
Šta se desilo tvom psu?
:14:36
Roku, misliš.
:14:39
Umro.
:14:42
Ono što se desilo je da…
:14:45
… sam radio za ujaka u ujakovoj radnji.
:14:49
- Ujak Vern.
- Sranje.

:14:51
Nisi tamo i svi me mrze.
:14:53
Mnogo se drogiram,
:14:55
Ispred oružja sam.
Saznao sam da si ovde,

:14:58
i ja i Rok smo se popeli na voz i...

prev.
next.