Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:18:00
Hej, ti si Bob?
:18:03
Hej, ti si Bob Dilan?
:18:06
Ima li šanse da ti poljubim èizmu?
:18:08
Odjebi.
:18:09
Ti si iz Minesote,
zar ne? Mora da si on.

:18:13
Ozbiljno, odjebi.
:18:15
Bob! Bob! Bob!
:18:17
Slušaj, neæeš verovati.
:18:19
Dole sam u predvorju, u redu?
:18:22
Da?
:18:24
Tu je momak koji stavlja slike,
:18:27
a ja mu pomažem sa merdevinama,
:18:29
On mi kaže da živi ovde
:18:31
u sobi kao ova,
:18:34
ali on sve ima džabe.
:18:38
Sve što mora da uradi
je da da sliku upravniku.

:18:41
Ovaj momak …
:18:42
mi sere o…
:18:44
tome kako je umetnik, a menadžer razume,
:18:48
dokle god stvara,
:18:51
on može da živi ovde.
:18:55
- Momak je lagao.
- To sam pomislio,

:18:57
ali...
:18:58
menadžer je baš tamo jebeno stajao.
:19:02
Kako je izgledalo?
:19:04
- Šta?
- Slika, glupane.

:19:06
To je najbolji deo. Ružna je kao govno.
:19:08
Mogao sam to da uradim, lako.
:19:10
Cela gomila boja razbacana svuda.
:19:14
Ne znam.
:19:16
Ne znam...
:19:18
Ovo mesto me jebeno ubija.
:19:25
Jebi ga.
:19:28
Prekrsti prste.
:19:30
Iza leða.
:19:33
Stisni moje.
:19:37
Dok ne puknu.
:19:39
Morao sam da znam.
:19:42
Bila si tako obeæavajuæa...
:19:53
Nisam to imala ranije.
Neko mi je to dao.

:19:57
- Sigurno.
- Doneæu ti još novca.


prev.
next.