Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:19:02
Kako je izgledalo?
:19:04
- Šta?
- Slika, glupane.

:19:06
To je najbolji deo. Ružna je kao govno.
:19:08
Mogao sam to da uradim, lako.
:19:10
Cela gomila boja razbacana svuda.
:19:14
Ne znam.
:19:16
Ne znam...
:19:18
Ovo mesto me jebeno ubija.
:19:25
Jebi ga.
:19:28
Prekrsti prste.
:19:30
Iza leða.
:19:33
Stisni moje.
:19:37
Dok ne puknu.
:19:39
Morao sam da znam.
:19:42
Bila si tako obeæavajuæa...
:19:53
Nisam to imala ranije.
Neko mi je to dao.

:19:57
- Sigurno.
- Doneæu ti još novca.

:20:00
Jesi li u redu?
:20:03
Da.
:20:04
Ispustila sam… ovo je lepljivo.
:20:06
Imaš li sunðer?
:20:09
Imam.
:20:11
Evo.
:20:12
Treba da se popneš na to.
:20:25
Mrzela sam školu.
:20:28
Nikada nisam želela da idem tamo.
:20:30
Htela sam da se ispišem, èak.
:20:32
Zašto nisi?
:20:34
Nastavnik… vozio je motor.
:20:40
Ko?
:20:43
Nastavnik
:20:45
ne ja.
:20:49
Gde ti je ðubre?
:20:52
Um... ovde.

prev.
next.