Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:20:00
Jesi li u redu?
:20:03
Da.
:20:04
Ispustila sam… ovo je lepljivo.
:20:06
Imaš li sunðer?
:20:09
Imam.
:20:11
Evo.
:20:12
Treba da se popneš na to.
:20:25
Mrzela sam školu.
:20:28
Nikada nisam želela da idem tamo.
:20:30
Htela sam da se ispišem, èak.
:20:32
Zašto nisi?
:20:34
Nastavnik… vozio je motor.
:20:40
Ko?
:20:43
Nastavnik
:20:45
ne ja.
:20:49
Gde ti je ðubre?
:20:52
Um... ovde.
:21:11
Samo...
:21:20
Sudopera.
:21:34
Imam taj san koji se stalno vraæa.
:21:36
Da?
:21:38
Da.
:21:41
U stanu sam sa hladnom
vodom u Ist Vilidžu...

:21:46
i hladno je...
:21:48
potpuno prazno, mislim, nema nièega.
:21:51
Da?
:21:53
Da.
:21:59
A taj san me podseæa na tebe.

prev.
next.