Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:21:11
Samo...
:21:20
Sudopera.
:21:34
Imam taj san koji se stalno vraæa.
:21:36
Da?
:21:38
Da.
:21:41
U stanu sam sa hladnom
vodom u Ist Vilidžu...

:21:46
i hladno je...
:21:48
potpuno prazno, mislim, nema nièega.
:21:51
Da?
:21:53
Da.
:21:59
A taj san me podseæa na tebe.
:22:04
- Da?
- Da.

:22:09
Nekako je tužno.
:22:11
Sam sam u snu.
:22:15
Nekako je tužno.
:22:19
Da.
:22:31
Hvala.
:22:40
Treba da idem.
:22:45
U redu.
:22:50
Hoæeš li me ispratiti do vrata?
:22:54
Sigurno.
:22:55
Samo...
:22:59
Popni se...

prev.
next.