Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:22:04
- Da?
- Da.

:22:09
Nekako je tužno.
:22:11
Sam sam u snu.
:22:15
Nekako je tužno.
:22:19
Da.
:22:31
Hvala.
:22:40
Treba da idem.
:22:45
U redu.
:22:50
Hoæeš li me ispratiti do vrata?
:22:54
Sigurno.
:22:55
Samo...
:22:59
Popni se...
:23:01
OK. Jesi li spremna?
:23:02
Da
:23:07
- Jesi li OK?
:23:08
Zubati osmeh.
:23:11
Kovrdžavi stil.
:23:13
U zadnjem dvorištu...
:23:17
Ko je to?
:23:19
- Èistaè cipela.
- Uði.

:23:26
Pitaæu te
:23:29
par pitanja.
:23:31
Ako me platiš dovoljno,
odgovoriæu na tvoja pitanja.

:23:33
Ne te vrste.
:23:36
Samo jednostavna pitanja.
:23:38
- Kao šta?
- Šta ti K. S. S. znaèi?

:23:44
Klaðenje Sa Strane.
:23:47
Lepo.
:23:48
Brilijantno.
:23:50
Nije potreban genije.
:23:51
Smiri se.
:23:54
Smiri se.
:23:58
Ima jedan K.S.S. u susedstvu.

prev.
next.