Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:25:01
- Opusti se.
- Ne, ti se opusti. Ustani.

:25:03
Pusti me.
:25:06
Pusti. Us…
:25:08
Ustao sam.
:25:14
Doði ovamo, usijana glavo.
:25:16
Vrati se nazad.
:25:18
Sviða ti se Bili Holidej?
:25:22
Da.
:25:23
Doði ovamo.
:25:25
Slušaæemo Bili
:25:27
one æe ti reæi na koga da se kladiš.
:25:31
Neæu.
:25:34
Nema Bili, nema koverte.
:25:36
Daj mi moje jebene štake.
:25:40
Zdravo, Odri.
:25:42
Zdravo. Sigurno izgledaš…
:25:47
Sigurno izgledaš lepo danas.
:25:50
Treba da budeš stvarno
sreæan. Sve si mi zajebao.

:25:53
Zajebao si mi stvari pre mnogo vremena.
:25:56
Ne idem sa tobom, èak
i ako me ona izbaci.

:26:00
Ona æe te izbaciti.
:26:02
Na kraju.
:26:06
Sajonara.
:26:09
Hej, devojko.
:26:13
Potpuno je bezbedno.
:26:21
43 dolara.
:26:25
Šta?
:26:27
To je sve što imamo.
:26:29
Pa?
:26:31
"Pa?" Umiremo od gladi ovde.
:26:34
Da...
:26:39
Možda treba da poðem.
:26:41
Oh, razumem.
:26:44
- Ne, ne razumeš.
- Mislim da razumeš.

:26:46
Teško je videti te da živiš ovako.
:26:48
Kako? Mi samo živimo.
:26:50
Mnogi Ijudi žive ovako.
:26:52
- Umiru od gladi?
- Da, i gore.

:26:56
Pravo pitanje je...
:26:58
Šta?

prev.
next.