Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:26:00
Ona æe te izbaciti.
:26:02
Na kraju.
:26:06
Sajonara.
:26:09
Hej, devojko.
:26:13
Potpuno je bezbedno.
:26:21
43 dolara.
:26:25
Šta?
:26:27
To je sve što imamo.
:26:29
Pa?
:26:31
"Pa?" Umiremo od gladi ovde.
:26:34
Da...
:26:39
Možda treba da poðem.
:26:41
Oh, razumem.
:26:44
- Ne, ne razumeš.
- Mislim da razumeš.

:26:46
Teško je videti te da živiš ovako.
:26:48
Kako? Mi samo živimo.
:26:50
Mnogi Ijudi žive ovako.
:26:52
- Umiru od gladi?
- Da, i gore.

:26:56
Pravo pitanje je...
:26:58
Šta?
:27:01
- Lagao si me.
- Nisam lagao.

:27:03
OK.
:27:05
Neæeš me izbaciti, zar ne?
:27:11
Nema šanse.
:27:14
Doði ovamo.
:27:24
Oh, može li doæi
:27:27
vreme Ijubavi
:27:29
vreme kada æemo biti zaljubljeni.
:27:32
Predugo sam bila strpljiva
:27:34
moje pamæenje je mrtvo
:27:36
svi strahovi i sve loše
stvari su pobegle na nebo,

:27:40
dok su sve moje vene
eksplodirale bolesnom žeði.

:27:44
Oh, može li da doðe vreme Ijubavi...
:27:47
… vreme kada æemo biti zaljubljeni.
:27:49
Oh, može li da doðe
:27:52
vreme Ijubavi
:27:54
vreme kada æemo biti zaljubljeni

prev.
next.