Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:27:01
- Lagao si me.
- Nisam lagao.

:27:03
OK.
:27:05
Neæeš me izbaciti, zar ne?
:27:11
Nema šanse.
:27:14
Doði ovamo.
:27:24
Oh, može li doæi
:27:27
vreme Ijubavi
:27:29
vreme kada æemo biti zaljubljeni.
:27:32
Predugo sam bila strpljiva
:27:34
moje pamæenje je mrtvo
:27:36
svi strahovi i sve loše
stvari su pobegle na nebo,

:27:40
dok su sve moje vene
eksplodirale bolesnom žeði.

:27:44
Oh, može li da doðe vreme Ijubavi...
:27:47
… vreme kada æemo biti zaljubljeni.
:27:49
Oh, može li da doðe
:27:52
vreme Ijubavi
:27:54
vreme kada æemo biti zaljubljeni
:28:04
Volim te.
:28:07
Šta malo meseèine može uraditi.
:28:13
Saèekaj malo.
:28:15
Dok malo meseèine ne doskoèi.
:28:20
Æelaviš...
:28:37
Jesi li u mraku?
:28:39
Da, u stvari jesam.
:28:41
- Misliš, svetlost.
- Znam.

:28:48
Da uðem ili ostanem ovde?
:28:57
Oh...

prev.
next.