Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:35:01
Mogli bi da pomognemo jedno drugome.
:35:03
Hoæu da verujem u to...
:35:06
ali ne mogu.
:35:08
To je istina, verovala ili ne.
:35:11
Nisi dobar prema sebi
i to kriješ od mene.

:35:18
Zašto ne možeš da razumeš
da kada povreðuješ sebe

:35:20
možeš da povrediš i mene?
:35:23
Ako ti...
:35:25
samo to obrneš, mislim...
:35:27
ne bi imao strpljenja za mene
ako bi ja uništavala sebe.

:35:31
Kako bi se oseæao? Da
li bi se oseæao voljeno?

:35:34
Da li bi se oseæao da
me imaš u potpunosti?

:35:38
Ti zaista povreðuješ sebe.
:35:40
Kako?
:35:41
Tako što si sa mnom.
:35:47
Došla si da me spasiš, zar ne?
:35:50
Naravno da jesam.
:35:53
Bar nisam pio godinama.
:35:56
Da, sigurno.
:35:58
Bar mi nije potrebno veèeras.
:36:01
Pa, ja bih mogla.
:36:03
Ne, ne bi.
:36:05
Da.
:36:06
Doði ovamo.
:36:18
Sumrak i ceremonijalna prašina.
:36:21
i prvi noæni mraèni sneg,
:36:24
i san ptica koji skreæe ispod i kroz
:36:26
živi sumrak ovog mesta Ijubavi.
:36:30
Posle snega.
:36:32
Prošla si pored nas.
:36:35
Ispružila ruke.
:36:37
Za tvoj autogram.
:36:40
Dok si pokazivala
:36:42
Tvoju propusnicu za iza bine
:36:45
Uhvatio sam tvoje oko.
:36:47
Blicevi su bljesnuli...
:36:52
Smrkava se.
:36:57
Svetlo je tamo.

prev.
next.