Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:34:01
Nisam to mislio.
:34:03
Taèno je.
:34:06
Možeš da me pogledaš u
oèi i kažeš da nemaš vere?

:34:10
Ako bih mogla da te pogledam u oèi?
:34:12
Da.
:34:14
Ja…
:34:16
Da.
:34:17
Izgleda...
:34:20
tako nemoguæe.
:34:22
- Šta izgleda nemoguæe?
- Ti!

:34:28
Da li se zbog mene oseæaš bezbedno?
:34:31
Oseæam se….
:34:33
Oseæam se bezbedno, ali nisam.
:34:36
Zašto ne?
:34:38
Zato što kada pogledam u tebe
:34:41
Ne mogu da izaðem.
:34:46
Izgubim se.
:34:50
- Potpuno?
- Znaš.

:34:55
Možeš u potpunosti da me imaš.
:34:57
- Ne. Ne.
- Znaš šta?

:34:59
Nisi u pravu.
:35:01
Mogli bi da pomognemo jedno drugome.
:35:03
Hoæu da verujem u to...
:35:06
ali ne mogu.
:35:08
To je istina, verovala ili ne.
:35:11
Nisi dobar prema sebi
i to kriješ od mene.

:35:18
Zašto ne možeš da razumeš
da kada povreðuješ sebe

:35:20
možeš da povrediš i mene?
:35:23
Ako ti...
:35:25
samo to obrneš, mislim...
:35:27
ne bi imao strpljenja za mene
ako bi ja uništavala sebe.

:35:31
Kako bi se oseæao? Da
li bi se oseæao voljeno?

:35:34
Da li bi se oseæao da
me imaš u potpunosti?

:35:38
Ti zaista povreðuješ sebe.
:35:40
Kako?
:35:41
Tako što si sa mnom.
:35:47
Došla si da me spasiš, zar ne?
:35:50
Naravno da jesam.
:35:53
Bar nisam pio godinama.
:35:56
Da, sigurno.
:35:58
Bar mi nije potrebno veèeras.

prev.
next.