Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:33:01
Nije ništa.
:33:04
U redu.
:33:06
reæi æeš mi sve o tome kasnije
:33:08
a ja æu se pobrinuti da
ti kažem da je sve u redu.

:33:13
I oseæaæeš se mnogo bolje.
:33:17
- Veæ se oseæam bolje.
- Da.

:33:19
Znaš šta bi bilo još bolje?
:33:21
- Šta?
- Bolje od piæa?

:33:23
Šta?
:33:25
Ako bi mi izmasirala leða.
:33:27
OK.
:33:36
Oh, Bože, zašto sam ja ovde?
:33:40
Ne želim da budem ovde.
:33:44
Mogli bismo da pomognemo Jedno drugom.
:33:47
Hoæu da verujem u to, ali ne verujem.
:33:50
Rekao si mi pre mnogo vremena.
:33:53
da nemam vere.
:33:56
Bio si u pravu.
:33:58
Konaèno sam shvatila šta si mislio time.
:34:01
Nisam to mislio.
:34:03
Taèno je.
:34:06
Možeš da me pogledaš u
oèi i kažeš da nemaš vere?

:34:10
Ako bih mogla da te pogledam u oèi?
:34:12
Da.
:34:14
Ja…
:34:16
Da.
:34:17
Izgleda...
:34:20
tako nemoguæe.
:34:22
- Šta izgleda nemoguæe?
- Ti!

:34:28
Da li se zbog mene oseæaš bezbedno?
:34:31
Oseæam se….
:34:33
Oseæam se bezbedno, ali nisam.
:34:36
Zašto ne?
:34:38
Zato što kada pogledam u tebe
:34:41
Ne mogu da izaðem.
:34:46
Izgubim se.
:34:50
- Potpuno?
- Znaš.

:34:55
Možeš u potpunosti da me imaš.
:34:57
- Ne. Ne.
- Znaš šta?

:34:59
Nisi u pravu.

prev.
next.