Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
koje nisu toliko zadivljujuæe.
:32:03
Pijmo za njih.
:32:05
Možda.
:32:07
- Koje su one?
- Znaš ih.

:32:10
- Ne znam.
- Znaš!

:32:12
Velika je nestrpljivost.
:32:15
- Ta mi ne smeta.
- To je užasna mana.

:32:18
Ogromna mana.
:32:21
Hoæeš da pijemo za tvoju nestrpljivost?
:32:23
Da i...
:32:26
kukavièluk.
:32:29
U redu.
:32:31
U redu.
:32:34
Lako sam se izvukao.
:32:36
Imam mnogo gore osobine.
:32:39
Ne, nemaš, kukavièluk je najgora
:32:42
posebno kod muškarca.
:32:50
Uradio sam nešto loše onog dana.
:32:52
Nisi uzeo piæe.
:32:55
Rekao sam ti da ne pijem.
:32:57
Pa, šta je ta loša stvar koju si uradio?
:33:01
Nije ništa.
:33:04
U redu.
:33:06
reæi æeš mi sve o tome kasnije
:33:08
a ja æu se pobrinuti da
ti kažem da je sve u redu.

:33:13
I oseæaæeš se mnogo bolje.
:33:17
- Veæ se oseæam bolje.
- Da.

:33:19
Znaš šta bi bilo još bolje?
:33:21
- Šta?
- Bolje od piæa?

:33:23
Šta?
:33:25
Ako bi mi izmasirala leða.
:33:27
OK.
:33:36
Oh, Bože, zašto sam ja ovde?
:33:40
Ne želim da budem ovde.
:33:44
Mogli bismo da pomognemo Jedno drugom.
:33:47
Hoæu da verujem u to, ali ne verujem.
:33:50
Rekao si mi pre mnogo vremena.
:33:53
da nemam vere.
:33:56
Bio si u pravu.
:33:58
Konaèno sam shvatila šta si mislio time.

prev.
next.