Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:31:01
Pa? Hoæeš da ustaneš?
:31:04
Hoæeš da sedneš? Hoæeš da ja ustanem?
:31:06
Ne. Sešæu sa tobom.
:31:12
Za ona polja koja sam osvojio.
:31:15
Oh, ne.
:31:19
Za kukavièluk.
:31:21
Ne.
:31:23
Za "ne."
:31:24
Ne.
:31:28
Ovo je dobar naèin da se otrezniš.
:31:30
Ne slažemo se oko toga za šta da pijemo.
:31:37
Evo, za sve...
:31:40
.. koji misle da znaju sve,
:31:42
a u stvari ne znaju ništa.
:31:45
O èemu prièaš...
:31:47
stvarno?
:31:51
O Ijubomori, kako je to užasna osobina.
:31:55
Ali ti je ne poseduješ?
:31:58
Ne, imam sopstveni komplet vrlina
:32:01
koje nisu toliko zadivljujuæe.
:32:03
Pijmo za njih.
:32:05
Možda.
:32:07
- Koje su one?
- Znaš ih.

:32:10
- Ne znam.
- Znaš!

:32:12
Velika je nestrpljivost.
:32:15
- Ta mi ne smeta.
- To je užasna mana.

:32:18
Ogromna mana.
:32:21
Hoæeš da pijemo za tvoju nestrpljivost?
:32:23
Da i...
:32:26
kukavièluk.
:32:29
U redu.
:32:31
U redu.
:32:34
Lako sam se izvukao.
:32:36
Imam mnogo gore osobine.
:32:39
Ne, nemaš, kukavièluk je najgora
:32:42
posebno kod muškarca.
:32:50
Uradio sam nešto loše onog dana.
:32:52
Nisi uzeo piæe.
:32:55
Rekao sam ti da ne pijem.
:32:57
Pa, šta je ta loša stvar koju si uradio?

prev.
next.