Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:30:05
Šta?
:30:06
Zdravo. Ništa, ništa.
:30:08
Volim te, znaš?
:30:11
Postoji reè za to na nemaèkom.
:30:14
- Koja?
- Jedna.

:30:16
Oznaèava...
:30:18
skoro parališuæi strah…
:30:21
… da se ne bude u stanju
da se uspostavi veza.

:30:25
U Americi mi to zovemo strah. Jedna reè.
:30:27
Znaš o èemu prièam.
:30:30
Umesto da prièam o toj boci viskija...
:30:33
Da, da.
:30:34
Ne pijem to. Moja èaša je samo za vodu.
:30:38
Uzeo si celu flašu samo za mene?
:30:41
Da. Pretpostavio sam ili to
ili predavanje iz filozofije.

:30:45
Neæu predavanje. Nisam u formi za to..
:30:49
Nema predavanja.
:30:51
U redu.
:31:01
Pa? Hoæeš da ustaneš?
:31:04
Hoæeš da sedneš? Hoæeš da ja ustanem?
:31:06
Ne. Sešæu sa tobom.
:31:12
Za ona polja koja sam osvojio.
:31:15
Oh, ne.
:31:19
Za kukavièluk.
:31:21
Ne.
:31:23
Za "ne."
:31:24
Ne.
:31:28
Ovo je dobar naèin da se otrezniš.
:31:30
Ne slažemo se oko toga za šta da pijemo.
:31:37
Evo, za sve...
:31:40
.. koji misle da znaju sve,
:31:42
a u stvari ne znaju ništa.
:31:45
O èemu prièaš...
:31:47
stvarno?
:31:51
O Ijubomori, kako je to užasna osobina.
:31:55
Ali ti je ne poseduješ?
:31:58
Ne, imam sopstveni komplet vrlina

prev.
next.