Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:29:00
loše je za vas danas, zar ne?
:29:07
Samo malo, hajde da...
:29:10
to popravimo.
:29:13
Kako je to?
:29:17
Hoæeš aspirin? Ja æu uzeti jedan.
:29:20
Ne, možda kasnije.
:29:22
- Ja æu.
- Ne, ne.

:29:29
Znaš o èemu sam razmišIjala
u poslednje vreme?

:29:31
Ne. Šta?
:29:35
O èemu si razmišIjao?
:29:38
O tome kako je moj otac
stavljao benzin iza uva,

:29:41
kao parfem,
:29:43
tako, kada bi držao
devojku blizu na plesu,

:29:45
ona bi znala da on ima auto.
:29:48
Da?
:29:49
O tome sam razmišIjao dok
si se pela uz stepenice.

:29:52
U poslednje vreme.
:29:54
Evo, sedi.
:29:59
Meni je lakše da stojim,
ali ti ne bi trebalo.

:30:05
Šta?
:30:06
Zdravo. Ništa, ništa.
:30:08
Volim te, znaš?
:30:11
Postoji reè za to na nemaèkom.
:30:14
- Koja?
- Jedna.

:30:16
Oznaèava...
:30:18
skoro parališuæi strah…
:30:21
… da se ne bude u stanju
da se uspostavi veza.

:30:25
U Americi mi to zovemo strah. Jedna reè.
:30:27
Znaš o èemu prièam.
:30:30
Umesto da prièam o toj boci viskija...
:30:33
Da, da.
:30:34
Ne pijem to. Moja èaša je samo za vodu.
:30:38
Uzeo si celu flašu samo za mene?
:30:41
Da. Pretpostavio sam ili to
ili predavanje iz filozofije.

:30:45
Neæu predavanje. Nisam u formi za to..
:30:49
Nema predavanja.
:30:51
U redu.

prev.
next.