Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:37:00
Bend je izašao.
:37:03
Oni su stajali iza tebe.
:37:05
Stajala si sama.
:37:08
I svetlo je poplavelo.
:37:11
Stajala si sama u toj izmaglici...
:37:16
Mogu li da Vidim tvoja pisma?
:37:19
Ne.
:37:21
- Molim?
- Ne, to je protiv pravila.

:37:24
Ti si bila ona usamljena.
:37:30
I to si zaradila.
:37:34
Ona usamljena...
:37:55
Izvodila si tako intenzivno.
:38:00
Sa kritièkim perom pišem.
:38:02
Tvoju odbranu...
:38:05
Hoæeš da igramo?
:38:10
Ja sam samo obožavalac.
:38:15
Kada doðem kuæi.
:38:17
Iskljuèiæu alarm.
:38:20
I proveriti telefon.
:38:22
Poruka je ostavljena...
:38:27
"Sveti."
:38:32
12 poena.
:38:38
Ti si bila ta usamljena...
:38:46
Ne verujem u to.
:38:49
Usamljena...
:38:54
Veruj u to…
:38:58
Usamljena...

prev.
next.