Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:38:00
Sa kritièkim perom pišem.
:38:02
Tvoju odbranu...
:38:05
Hoæeš da igramo?
:38:10
Ja sam samo obožavalac.
:38:15
Kada doðem kuæi.
:38:17
Iskljuèiæu alarm.
:38:20
I proveriti telefon.
:38:22
Poruka je ostavljena...
:38:27
"Sveti."
:38:32
12 poena.
:38:38
Ti si bila ta usamljena...
:38:46
Ne verujem u to.
:38:49
Usamljena...
:38:54
Veruj u to…
:38:58
Usamljena...
:39:00
"Sveto trojstvo."
:39:04
Sedam slova...
:39:06
63 poena.
:39:09
Usamljena...
:39:11
Sveto trojstvo.
:39:13
To je samo sluèajnost.
:39:26
Ti izvodiš
:39:28
tako intenzivno
:39:30
sa kritièkim perom pišem.
:39:33
tvoju odbranu.
:39:36
Razumem da sam samo obožavalac.
:39:40
Ja sam samo obožavalac
:39:45
Kada doðem kuæi.
:39:47
Iskljuèim alarm.
:39:51
I proverim telefon.
:39:53
Poruka je ostavljena
:39:55
Puštam one od juèe.

prev.
next.