Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:39:00
"Sveto trojstvo."
:39:04
Sedam slova...
:39:06
63 poena.
:39:09
Usamljena...
:39:11
Sveto trojstvo.
:39:13
To je samo sluèajnost.
:39:26
Ti izvodiš
:39:28
tako intenzivno
:39:30
sa kritièkim perom pišem.
:39:33
tvoju odbranu.
:39:36
Razumem da sam samo obožavalac.
:39:40
Ja sam samo obožavalac
:39:45
Kada doðem kuæi.
:39:47
Iskljuèim alarm.
:39:51
I proverim telefon.
:39:53
Poruka je ostavljena
:39:55
Puštam one od juèe.
:40:01
Puštam tvoju pesmu samo
da te èujem da govoriš to.

:40:05
Ti...
:40:09
Ti si ona usamljena.
:40:16
Ti si.
:40:19
ona usamljena.
:40:26
Ti...
:40:29
Usamljena.
:40:35
Ti si.
:40:39
Usamljena..
:40:57
- Kada dve gitare uðu,
- Ja… ja…

:40:59
- prilièno je dobro.
- Zeznuo sam stvar.


prev.
next.