Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:40:01
Puštam tvoju pesmu samo
da te èujem da govoriš to.

:40:05
Ti...
:40:09
Ti si ona usamljena.
:40:16
Ti si.
:40:19
ona usamljena.
:40:26
Ti...
:40:29
Usamljena.
:40:35
Ti si.
:40:39
Usamljena..
:40:57
- Kada dve gitare uðu,
- Ja… ja…

:40:59
- prilièno je dobro.
- Zeznuo sam stvar.

:41:02
Mislim da je dobro da posle hora,
:41:05
ako ostaneš u prvoj progresiji.
:41:09
- Da.
- Sjajno.

:41:11
To je lepo.
:41:13
Kada sam bio vetroviti deèak
:41:16
i crna pljuvaèka orkestarskog prostora,
:41:19
Udisao sam sredstvo za èišæenje,
:41:22
koje su žene farbale
:41:24
Išao sam na prstima
stidljivo kroz grozdovu šumu

:41:27
Nepristojna sova je
uzviknula kao senica,

:41:30
a ja sam pobegao crveneæi
:41:32
dok su velike devojke okretale èunjeve
:41:35
dole na magareæem zemljištu.
:41:38
A na klackalici nedeljnih veèeri.
:41:41
Gledao sam koga sam hteo zlobnim okom
:41:43
Ceo mesec
:41:46
Mogao bih da volim i ostavljam
:41:48
svo zelenilo ostavljam malim mladama
:41:51
u ugljeno crnom žbunu
i puštam ih da žale.

:41:55
Dobro veèe, dame i gospodo.

prev.
next.