Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:41:02
Mislim da je dobro da posle hora,
:41:05
ako ostaneš u prvoj progresiji.
:41:09
- Da.
- Sjajno.

:41:11
To je lepo.
:41:13
Kada sam bio vetroviti deèak
:41:16
i crna pljuvaèka orkestarskog prostora,
:41:19
Udisao sam sredstvo za èišæenje,
:41:22
koje su žene farbale
:41:24
Išao sam na prstima
stidljivo kroz grozdovu šumu

:41:27
Nepristojna sova je
uzviknula kao senica,

:41:30
a ja sam pobegao crveneæi
:41:32
dok su velike devojke okretale èunjeve
:41:35
dole na magareæem zemljištu.
:41:38
A na klackalici nedeljnih veèeri.
:41:41
Gledao sam koga sam hteo zlobnim okom
:41:43
Ceo mesec
:41:46
Mogao bih da volim i ostavljam
:41:48
svo zelenilo ostavljam malim mladama
:41:51
u ugljeno crnom žbunu
i puštam ih da žale.

:41:55
Dobro veèe, dame i gospodo.
:42:00
Previše ste Ijubazni.
Previše ste Ijubazni.

:42:02
Previše ste lepi i previše Ijubazni.
:42:05
Ne samo što ste lepi spolja,
:42:08
vi ste,
:42:10
takoðe lepi unutra.
:42:12
Da èujemo za konobarice.
Ispusti još jednu èašu.

:42:16
Svako od vas, svi vi...
:42:19
imate um. Znate šta kažu?
:42:21
"Um je loša stvar da se protraæi."
:42:23
Što dovodi do umanjenja uma.
:42:25
Ja sam èovek snova, stvaralac snova,
:42:28
èuvar vizije, vašeg seæanja.
:42:30
Sva svetska nostalgija,
:42:32
tvoj reènik,
:42:34
tvoja enciklopedija. Dobrodošli. Hej!
:42:36
Imamo sjajnu predstavu.
:42:39
Sedite, opustite se
:42:41
i idite da spavate ako
želite. Samo se šalim.

:42:46
Ono što æu uraditi za vas veèeras,
:42:50
a ovo je upozorenje neke vrste
:42:53
Biæu sa vama.
:42:55
Ja sam vrsta èini koju bacam na Ijude.
:42:59
Ne želim to da radim, ali hoæu.

prev.
next.