Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:42:00
Previše ste Ijubazni.
Previše ste Ijubazni.

:42:02
Previše ste lepi i previše Ijubazni.
:42:05
Ne samo što ste lepi spolja,
:42:08
vi ste,
:42:10
takoðe lepi unutra.
:42:12
Da èujemo za konobarice.
Ispusti još jednu èašu.

:42:16
Svako od vas, svi vi...
:42:19
imate um. Znate šta kažu?
:42:21
"Um je loša stvar da se protraæi."
:42:23
Što dovodi do umanjenja uma.
:42:25
Ja sam èovek snova, stvaralac snova,
:42:28
èuvar vizije, vašeg seæanja.
:42:30
Sva svetska nostalgija,
:42:32
tvoj reènik,
:42:34
tvoja enciklopedija. Dobrodošli. Hej!
:42:36
Imamo sjajnu predstavu.
:42:39
Sedite, opustite se
:42:41
i idite da spavate ako
želite. Samo se šalim.

:42:46
Ono što æu uraditi za vas veèeras,
:42:50
a ovo je upozorenje neke vrste
:42:53
Biæu sa vama.
:42:55
Ja sam vrsta èini koju bacam na Ijude.
:42:59
Ne želim to da radim, ali hoæu.
:43:03
Da kažemo, na primer...
:43:05
Ja sam tvoja podsvest,
:43:07
a ti… ti si moj zatvorski èuvar.
:43:10
Ja radim nešto loše, ti držiš kljuè.
:43:13
Ja te èak ni ne znam,
:43:14
ali u mraku noæi naše oèi su se srele.
:43:17
A onda, moji prijatelji, ja sam gotov.
:43:21
Ona...
:43:22
Uvek je tu "ona"...
:43:27
A ona je poznata kao…
:43:30
"ona koja je pobegla."
:43:33
Snesite to dole, momci.
:43:37
Oko èetiri prošle noæi sam završio votku
:43:41
u stvari, ovu flašu.
:43:43
Drugim reèima, mislim na
:43:45
bocu koju sam završio.
:43:48
Prodavnice alkohola su zatvorene,
pa zamišIjam tetovažu...

:43:52
"Onaj ko se izvukao."
:43:56
Onda sam se setio kako sam
ja jedan religiozan momak,


prev.
next.