Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:44:00
i kako nas naš stvoritelj
:44:04
nije namenio za tetovaže,
:44:06
u njegovoj viziji, i tako to.
:44:09
Hej, to je dovoljno dobro za mene.
:44:15
Tako da sam bez tetovaže.
:44:19
Nemam piæe.
:44:24
I nemam nju.
:44:26
Vreme ima èudne naèine…
:44:31
da nas nalazi na najèudnijim mestima.
:44:42
Teri?
:44:47
Hej, Ter.
:44:50
Hej, Teri.
:44:52
- Slušaj.
- Isuse, Ros.

:44:55
Gde si bio?
:44:58
Imamo neke dobre goste ovde.
:45:00
Treba da si gostoprimljiv.
:45:02
One su moje, OK?
:45:04
Hej, ovo je...
:45:06
moj dobar prijatelj Teri.
Došao je ovde sa mnom.

:45:09
Teri, želeo bih da upoznaš...
:45:12
Lornu Dun.
:45:18
- Kako se zoveš?
- Vol.

:45:20
Da, Vol
:45:23
Vol i...
:45:25
ovo smo svi mi.
:45:27
Vrlo je lepo upoznati sve.
:45:30
Da.
:45:32
Sigurno znaju kao da
ih gaje tamo sa kravama.

:45:36
Da.
:45:37
Muškarci su tako ružni u Nju Jorku.
:45:40
Znam.
:45:44
Imaš li još ovih?
:45:46
Imaš liènu kartu?
:45:49
Samo mu to dajte.
:45:51
Šta, doðavola? Èovek hoæe pivo.
:45:54
Idem ponovo na spavanje.
:45:57
Ja sam prvi.
:45:59
Evo. Imam nešto za tebe.

prev.
next.