Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:45:00
Treba da si gostoprimljiv.
:45:02
One su moje, OK?
:45:04
Hej, ovo je...
:45:06
moj dobar prijatelj Teri.
Došao je ovde sa mnom.

:45:09
Teri, želeo bih da upoznaš...
:45:12
Lornu Dun.
:45:18
- Kako se zoveš?
- Vol.

:45:20
Da, Vol
:45:23
Vol i...
:45:25
ovo smo svi mi.
:45:27
Vrlo je lepo upoznati sve.
:45:30
Da.
:45:32
Sigurno znaju kao da
ih gaje tamo sa kravama.

:45:36
Da.
:45:37
Muškarci su tako ružni u Nju Jorku.
:45:40
Znam.
:45:44
Imaš li još ovih?
:45:46
Imaš liènu kartu?
:45:49
Samo mu to dajte.
:45:51
Šta, doðavola? Èovek hoæe pivo.
:45:54
Idem ponovo na spavanje.
:45:57
Ja sam prvi.
:45:59
Evo. Imam nešto za tebe.
:46:01
Idi tamo.
:46:05
Doði u tihi deo.
:46:06
Doði u tihi deo.
:46:10
Ne smetaj mu. Tih je.
:46:14
Hej.
:46:16
Spavaæeš sa odeæom?
:46:20
Da
:46:21
To je igra ritma. Zove se Tamper.
:46:24
Zar neæeš da budeš ispod prekrivaèa?
:46:27
Ne.
:46:30
Mogu li da te ušuškam?
:46:33
Ne.
:46:35
U redu je.
:46:40
Umoran deèko,?
:46:44
Zdravo.
:46:48
Zašto te zovu Lorna
Dun? Zar to nije kolaèiæ?

:46:52
Možeš da me zoveš kako hoæeš.
:46:57
Hoæeš da spavam sa tobom?

prev.
next.