Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:46:01
Idi tamo.
:46:05
Doði u tihi deo.
:46:06
Doði u tihi deo.
:46:10
Ne smetaj mu. Tih je.
:46:14
Hej.
:46:16
Spavaæeš sa odeæom?
:46:20
Da
:46:21
To je igra ritma. Zove se Tamper.
:46:24
Zar neæeš da budeš ispod prekrivaèa?
:46:27
Ne.
:46:30
Mogu li da te ušuškam?
:46:33
Ne.
:46:35
U redu je.
:46:40
Umoran deèko,?
:46:44
Zdravo.
:46:48
Zašto te zovu Lorna
Dun? Zar to nije kolaèiæ?

:46:52
Možeš da me zoveš kako hoæeš.
:46:57
Hoæeš da spavam sa tobom?
:47:01
Ne.
:47:05
Jesi li siguran u to?
:47:14
Hej.
:47:35
Sanjao sam.
:47:40
prošlost.
:47:46
i moje srce
:47:49
je kucalo brzo.
:47:57
poèinjao sam da gubim kontrolu

prev.
next.