Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:47:01
Ne.
:47:05
Jesi li siguran u to?
:47:14
Hej.
:47:35
Sanjao sam.
:47:40
prošlost.
:47:46
i moje srce
:47:49
je kucalo brzo.
:47:57
poèinjao sam da gubim kontrolu
:48:00
Slušaj, hajdemo na piæe.
:48:03
Ostavio sam neko piæe
kod tebe u kuhinji.

:48:07
Da.
:48:08
Da.
:48:09
Idi sipaj sebi èašu.
:48:15
Da, imam svoju ovde.
:48:23
Nemam ništa protiv.
:48:26
Jesi li popio piæe?
:48:30
Dobro. Da, ovde je.
:48:33
Da.
:48:35
Da.
:48:39
Da. Kraljevsko plavo, da.
:48:45
Oseæao sam se nesigurno.
:48:55
Možda me.
:48:58
Više ne voliš.

prev.
next.