Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:50:01
kao da sagori rupu u tvom mozgu
:50:04
i ispumpa krv iz tvog srca na pod.
:50:11
Šta ja volim?
:50:14
Hoæeš spisak?
:50:17
OK, OK.
:50:19
Volim piæe.
:50:23
Volim tebe.
:50:27
Volim...
:50:28
male devojèice starije od
èetiri i mlaðe od šest godina.

:50:32
Takve male devojke, One
treba da otvaraju poklone

:50:36
Ja sam odrastao èovek, za ime Boga.
:50:40
Ja… smislio sam nešto.
:50:44
I...
:50:47
pa,
:50:49
mislim...
:50:51
Samo mi je potrebna…
:50:54
bezuslovna Ijubav.
:51:00
Jesi li ti tamo?
:51:05
Oh.
:51:07
Pa, šta misliš?
:51:09
O tome.
:51:15
Bio sam u liftu, na putu do ovde,
:51:18
a tamo je bila mlada devojka
sa svojom majkom unutra.

:51:22
Mala devojka je imala
te ogromne smeðe oèi,

:51:26
kovrdže po celoj glavi,
:51:28
pogledala me je, pa
onda zagrlila moju nogu.

:51:31
Samo sam je pogledao, znaš
:51:34
i nasmešio se, nacerio u stvari.
:51:36
Bez zuba.
:51:39
Zubi plaše decu, mislim.
:51:41
Pokušavao sam
:51:48
da uhvatim tvoje oko.
:51:55
Mislio.
:51:57
Da si pokušavala da sakriješ.

prev.
next.