Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:49:02
Poenta je
:49:04
ako ne mogu…
:49:07
da funkcionišem sam
:49:11
a do smrti sam preplašen od Ijubavi,
:49:14
tako da sam u stvarnom
:49:16
škripcu.
:49:20
A stvarno je dubok.
:49:23
Zato što više nisam dete.
:49:27
I više nisam švorc.
:49:30
Zašto me nisi zaustavila?
:49:38
Šta æu da radim? Šta æu da radim?
:49:43
Neæu to da otvorim.
:49:45
Možda to nikad ne otvorim.
:49:50
Greta, odgovori mi iskreno.
:49:52
Jesi li ikad sela da popiješ piæe
:49:55
a obori te kao vodopad vatre?
:49:58
Kao da te rascepi po sredini,
:50:01
kao da sagori rupu u tvom mozgu
:50:04
i ispumpa krv iz tvog srca na pod.
:50:11
Šta ja volim?
:50:14
Hoæeš spisak?
:50:17
OK, OK.
:50:19
Volim piæe.
:50:23
Volim tebe.
:50:27
Volim...
:50:28
male devojèice starije od
èetiri i mlaðe od šest godina.

:50:32
Takve male devojke, One
treba da otvaraju poklone

:50:36
Ja sam odrastao èovek, za ime Boga.
:50:40
Ja… smislio sam nešto.
:50:44
I...
:50:47
pa,
:50:49
mislim...
:50:51
Samo mi je potrebna…
:50:54
bezuslovna Ijubav.

prev.
next.