Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:53:05
Ljubomorni momak.
:53:08
A popio sam par piæa
:53:10
tako da je sve kao san, ali...
:53:13
Ne mogu da se ne èudim
tebe kao male devojèice

:53:17
u liftu sa svojom majkom.
:53:21
Pitam se...
:53:26
Pitam se da li si ikad videla momka
:53:28
kao ja.
:53:35
Umoran sam, bejbi.
:53:39
Laku noæ.
:53:54
Šta ti znaš o Ijudskoj nežnosti?
:53:58
Dosta, Baster!
:54:05
- Šta je to?
- Zid.

:54:08
Zid od piva.
:54:10
Lepo je.
:54:11
Znam.
:54:14
Pa, šta radiš?
:54:17
Jesi li kockar kao tvoj prijatelj?
:54:19
Ne. Ni on nije kockar.
:54:23
Hoæu da budem Pinkerton.
:54:25
Da li je to ono što tvoj tata radi?
:54:28
Ne. On je profesionalac.
:54:32
Profesionalni šta?
:54:35
Profesionalac, je sve.
:54:40
Zašto želiš da budeš špijun?
:54:47
Hoæu da budem privatni detektiv.
:54:51
Biæu veoma misteriozan.
:54:53
I nepobediv.
:54:55
I niko neæe znati ko sam.
:54:57
Imam šifrovano ime
:54:59
i uzeæu vizit karte.

prev.
next.