Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:54:05
- Šta je to?
- Zid.

:54:08
Zid od piva.
:54:10
Lepo je.
:54:11
Znam.
:54:14
Pa, šta radiš?
:54:17
Jesi li kockar kao tvoj prijatelj?
:54:19
Ne. Ni on nije kockar.
:54:23
Hoæu da budem Pinkerton.
:54:25
Da li je to ono što tvoj tata radi?
:54:28
Ne. On je profesionalac.
:54:32
Profesionalni šta?
:54:35
Profesionalac, je sve.
:54:40
Zašto želiš da budeš špijun?
:54:47
Hoæu da budem privatni detektiv.
:54:51
Biæu veoma misteriozan.
:54:53
I nepobediv.
:54:55
I niko neæe znati ko sam.
:54:57
Imam šifrovano ime
:54:59
i uzeæu vizit karte.
:55:01
Tražiæe "Volmena."
:55:03
To sam ja,
:55:05
zato što,
:55:07
se samo utapam u zidove.
:55:10
Kao Ijudski zid.
:55:13
Ljudska buba
:55:15
Ljudski kasetofon, Ijudski
prisluškivaè na telefonu.

:55:19
Svi æe me voleti.
:55:21
Moram da nauèim kako da
provedem dane bez spavanja.

:55:24
Ne mogu ništa da jedem.
:55:26
Volmen mora da je mnogo mršav.
Moja vizit karta æe reæi,

:55:31
"Za Volmena...
:55:34
naæi æu te."
:55:39
Isuse.
:55:45
Hoæu da budem izgubljena pesma
:55:47
u kaputu džepa neznanca,
:55:50
koji odgovara tvojoj važnosti.
:55:54
Da bih te uverila u svoju želju
:55:57
da te uverim u svoje snove

prev.
next.