Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:55:01
Tražiæe "Volmena."
:55:03
To sam ja,
:55:05
zato što,
:55:07
se samo utapam u zidove.
:55:10
Kao Ijudski zid.
:55:13
Ljudska buba
:55:15
Ljudski kasetofon, Ijudski
prisluškivaè na telefonu.

:55:19
Svi æe me voleti.
:55:21
Moram da nauèim kako da
provedem dane bez spavanja.

:55:24
Ne mogu ništa da jedem.
:55:26
Volmen mora da je mnogo mršav.
Moja vizit karta æe reæi,

:55:31
"Za Volmena...
:55:34
naæi æu te."
:55:39
Isuse.
:55:45
Hoæu da budem izgubljena pesma
:55:47
u kaputu džepa neznanca,
:55:50
koji odgovara tvojoj važnosti.
:55:54
Da bih te uverila u svoju želju
:55:57
da te uverim u svoje snove
:56:02
Hoæu sve tvoje moguænosti napismeno.
:56:07
Hoæu da ti dam svoj odraz,
:56:11
Hoæu tvoje oèi na meni,
:56:13
Hoæu da putujem do svetlosti
sa tobom i ostanem tamo,

:56:16
i hoæu sve pre tebe...
:56:17
...sve pre tebe da nas
prati kao prikolica iza mene.

:56:22
Neæu nikada da ti kažem zbogom,
:56:24
ni na uglu ulice ni telefonom.
:56:29
Hoæu,
:56:31
Hoæu tako mnogo da sam bez daha.
:56:36
Hoæu da stavim moju moæ
u pesmu da progorim rupu

:56:39
u tvom džepu
:56:41
tako da mogu da je zašijem
:56:44
Hoæu da moje reèi provrište kroz tebe
:56:46
Hoæu da pesma nema toliko znaèenje.
:56:49
I hoæu da sebi protivreèim sluèajno,
:56:52
i za tebe da znam šta misliš.
:56:54
Hoæu da budeš na distanci
i da te ja oseæam blizu,

:56:59
Hoæu beskrajan dan kada je dan i...

prev.
next.