Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:56:02
Hoæu sve tvoje moguænosti napismeno.
:56:07
Hoæu da ti dam svoj odraz,
:56:11
Hoæu tvoje oèi na meni,
:56:13
Hoæu da putujem do svetlosti
sa tobom i ostanem tamo,

:56:16
i hoæu sve pre tebe...
:56:17
...sve pre tebe da nas
prati kao prikolica iza mene.

:56:22
Neæu nikada da ti kažem zbogom,
:56:24
ni na uglu ulice ni telefonom.
:56:29
Hoæu,
:56:31
Hoæu tako mnogo da sam bez daha.
:56:36
Hoæu da stavim moju moæ
u pesmu da progorim rupu

:56:39
u tvom džepu
:56:41
tako da mogu da je zašijem
:56:44
Hoæu da moje reèi provrište kroz tebe
:56:46
Hoæu da pesma nema toliko znaèenje.
:56:49
I hoæu da sebi protivreèim sluèajno,
:56:52
i za tebe da znam šta misliš.
:56:54
Hoæu da budeš na distanci
i da te ja oseæam blizu,

:56:59
Hoæu beskrajan dan kada je dan i...
:57:02
da se noæ nikada ne završi kada je noæ.
:57:06
Hoæu sva godišnja doba u jednom danu.
:57:08
Hoæu da sunce izaðe pred
nama i pojavi se pred nama.

:57:13
Hoæu vodu do struka i
da budem nakvašena kišom

:57:16
do èlanaka.
:57:18
... sa rupama u cipelama.
:57:20
Hoæu da mislim tvoje
misli zato što su moje.

:57:25
Hoæu samo ono što je hitno kod tebe.
:57:28
Hoæu da stamen na put barijerama
:57:31
i hoæu da budeš èvrst momak kada treba,
:57:33
kao što veæ jesi.
:57:35
...kada treba.
:57:37
A hoæu da budeš nežan kao što veæ jesi.
:57:41
I hoæu da mi naðemo razlog
:57:44
i hoæu da taj razlog bude važan.
:57:47
I hoæu da bude veæi od nas,
:57:50
hoæu da nas preuzme.
:57:52
Hoæu da zaboravim.
:57:55
Hoæu da nas pamtim.
:57:58
A kada kažeš da me voliš

prev.
next.