Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:57:02
da se noæ nikada ne završi kada je noæ.
:57:06
Hoæu sva godišnja doba u jednom danu.
:57:08
Hoæu da sunce izaðe pred
nama i pojavi se pred nama.

:57:13
Hoæu vodu do struka i
da budem nakvašena kišom

:57:16
do èlanaka.
:57:18
... sa rupama u cipelama.
:57:20
Hoæu da mislim tvoje
misli zato što su moje.

:57:25
Hoæu samo ono što je hitno kod tebe.
:57:28
Hoæu da stamen na put barijerama
:57:31
i hoæu da budeš èvrst momak kada treba,
:57:33
kao što veæ jesi.
:57:35
...kada treba.
:57:37
A hoæu da budeš nežan kao što veæ jesi.
:57:41
I hoæu da mi naðemo razlog
:57:44
i hoæu da taj razlog bude važan.
:57:47
I hoæu da bude veæi od nas,
:57:50
hoæu da nas preuzme.
:57:52
Hoæu da zaboravim.
:57:55
Hoæu da nas pamtim.
:57:58
A kada kažeš da me voliš
:58:00
Ne želim da mislim da u
stvari misliš na Nju Jork,

:58:02
i svu zabavu koju smo doživeli tamo.
:58:05
A hoæu uvek tvoj osmeh,
:58:08
i tvoje grimase, takoðe.
:58:12
Hoæu tvoj ožiljak na mojim usnama.
:58:16
i hoæu tvoje razoèaranje u svom srcu.
:58:20
Hoæu tvoju snagu u svojoj duši
:58:22
i hoæu tvoju dušu u mojim oèima,
:58:24
Hoæu da verujem u sve što kažeš,
:58:27
i verujem.
:58:29
I hoæu da mi kažeš šta je najbolje
:58:32
kada ja ne znam.
:58:34
A kada si izgubljen,
ja hoæu da te naðem.

:58:38
A kada si umoran
:58:40
Hoæu da ti dam podstrek
:58:43
I misli iz katedrale
:58:45
i koloseumske misli.
:58:49
Hoæu da te odvuèem od tame
:58:51
i kleèim sa tobom
:58:54
iscrpljena zaslepljujuæom
svetlošæu koja nas obasjava,

:58:58
I...

prev.
next.