Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:58:00
Ne želim da mislim da u
stvari misliš na Nju Jork,

:58:02
i svu zabavu koju smo doživeli tamo.
:58:05
A hoæu uvek tvoj osmeh,
:58:08
i tvoje grimase, takoðe.
:58:12
Hoæu tvoj ožiljak na mojim usnama.
:58:16
i hoæu tvoje razoèaranje u svom srcu.
:58:20
Hoæu tvoju snagu u svojoj duši
:58:22
i hoæu tvoju dušu u mojim oèima,
:58:24
Hoæu da verujem u sve što kažeš,
:58:27
i verujem.
:58:29
I hoæu da mi kažeš šta je najbolje
:58:32
kada ja ne znam.
:58:34
A kada si izgubljen,
ja hoæu da te naðem.

:58:38
A kada si umoran
:58:40
Hoæu da ti dam podstrek
:58:43
I misli iz katedrale
:58:45
i koloseumske misli.
:58:49
Hoæu da te odvuèem od tame
:58:51
i kleèim sa tobom
:58:54
iscrpljena zaslepljujuæom
svetlošæu koja nas obasjava,

:58:58
I...
:59:05
Prvi put sam sreo
Terinog brata na leèenju.

:59:09
A onda sam otišao u odmorište
:59:11
a završio sam u magacinu u centru grada
:59:14
Tada Teri ulazi,
:59:16
ja ne znam ni kako je
Teri znao da sam tamo,

:59:20
Nisam èak ni znao Terija
:59:23
Ali svi su znali Terija Olsena,
:59:29
Stvarno?
:59:34
Pa...
:59:37
Teri je navratio do mene,
:59:39
i rekao,
:59:42
"Hej..."
:59:45
Ne. Rekao je
:59:46
"Sredi tvoje … sredi tvoje sranje.
:59:49
Zašto… zašto traæiš svoj život?"
:59:55
I znaš šta?

prev.
next.