Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:13:02
Kada je bio ovoliko veliki.
1:13:06
Zašto?
1:13:08
Svi smo to radili.
1:13:15
Pa...
1:13:17
kada je bio uhvaæen…
1:13:19
Uhvaæen?
1:13:24
Neko mi je jednom rekao,
1:13:26
jedan od detektiva,
1:13:30
da su neki Ijudi roðeni loši.
1:13:35
Šta ti misliš?
1:13:38
Ne znam.
1:13:41
On je skoro tvojih godina.
1:13:45
Nije roðen loš.
1:13:47
A bio je lep.
1:13:53
Kada se osmehnuo…
1:13:57
samo mi je slomio srce.
1:14:02
Jedva da je ikada radio to.
1:14:06
U pitanju su te jebene ulice.
1:14:24
Moraš da ideš u školu sutra, zar ne?
1:14:26
Da.
1:14:28
Srednju školu?
1:14:29
Da.
1:14:35
Šta?
1:14:44
Možeš da se obuèeš.
1:14:47
Odvešæu te kuæi.

prev.
next.