Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:12:00
I onda, tu je Majkl.
1:12:04
Majkl je Jezuit.
1:12:07
Šta?
1:12:09
Sveštenik.
1:12:11
Živi u Italiji.
1:12:14
Bio je zelena beretka, u Vijetnamu.
1:12:17
Dobio je purpurno srce.
1:12:20
On je Bog.
1:12:23
Volela bih da mogu da ga upoznam.
1:12:28
Da.
1:12:31
On živi u Italiji. U Vatikanu.
1:12:35
U èemu?
1:12:37
Tamo gde je papa.
1:12:39
Oh.
1:12:41
I tu je Tom.
1:12:43
Tom je najmlaði.
1:12:47
Radio sam to Tomu.
1:12:58
Prebio sam tog deèka.
1:13:02
Kada je bio ovoliko veliki.
1:13:06
Zašto?
1:13:08
Svi smo to radili.
1:13:15
Pa...
1:13:17
kada je bio uhvaæen…
1:13:19
Uhvaæen?
1:13:24
Neko mi je jednom rekao,
1:13:26
jedan od detektiva,
1:13:30
da su neki Ijudi roðeni loši.
1:13:35
Šta ti misliš?
1:13:38
Ne znam.
1:13:41
On je skoro tvojih godina.
1:13:45
Nije roðen loš.
1:13:47
A bio je lep.
1:13:53
Kada se osmehnuo…
1:13:57
samo mi je slomio srce.

prev.
next.