Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:11:00
Šta?!
1:11:01
Hoæu da budem tamo,
ali jednostavno ne mogu.

1:11:04
Ne, ti neæeš! U redu?
1:11:05
U redu, jebi ga, u redu?
1:11:07
Jebi ga! Jebi se!
1:11:29
Ima nas troje.
1:11:36
To je mog brata.
1:11:38
Brajanov.
1:11:40
Oh, da?
1:11:42
Da.
1:11:44
Oh.
1:11:46
Da, on ima pištolj.
1:11:51
Pa, da li je ovo stan tvog brata?
1:11:54
Ne.
1:11:55
Lep je.
1:11:58
Da.
1:12:00
I onda, tu je Majkl.
1:12:04
Majkl je Jezuit.
1:12:07
Šta?
1:12:09
Sveštenik.
1:12:11
Živi u Italiji.
1:12:14
Bio je zelena beretka, u Vijetnamu.
1:12:17
Dobio je purpurno srce.
1:12:20
On je Bog.
1:12:23
Volela bih da mogu da ga upoznam.
1:12:28
Da.
1:12:31
On živi u Italiji. U Vatikanu.
1:12:35
U èemu?
1:12:37
Tamo gde je papa.
1:12:39
Oh.
1:12:41
I tu je Tom.
1:12:43
Tom je najmlaði.
1:12:47
Radio sam to Tomu.
1:12:58
Prebio sam tog deèka.

prev.
next.