Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:10:02
zahvalio je pesniku i vratio
se na avion, bez novca.

1:10:05
Ali, nauèio je.
1:10:06
- Da.
- Nauèio je...

1:10:09
da nema odgovora.
1:10:12
Nisam pisac.
1:10:13
Šta?!
1:10:15
Šta?! O èemu prièaš?
1:10:17
Zvuèi sjajno.
1:10:20
Sranje, nisam ti lepo isprièao.
1:10:22
Trebalo je da èuješ Žan Pola.
1:10:24
Slušaj, Grejs, sleæem za 45 minuta,
1:10:27
- Hoæeš da me pokupiš?
- Sada je 5 ujutru.

1:10:29
Da, znam. Doði.
1:10:32
Neæu...
1:10:33
Šta? Neæeš?
1:10:36
Ne, mislim...
1:10:38
- Šta?!
- Nemam 30 $ kod sebe.

1:10:40
O, sranje. To je izgovor!
1:10:42
To nije izgovor...
1:10:44
Ne radi se o meni. Ti koristiš i novac
1:10:46
i njegov nedostatak kao izgovor.
1:10:49
OK? Potrebna si mi.
Oseæam se kao sranje!

1:10:52
Moj film je oèajan, nikome se ne dopada,
1:10:54
Iscrpljen sam, oseæam se
bolesno, hoæu da te vidim

1:10:57
- a ti jebeno neæeš!
- Oh moj Bože, Sem.

1:11:00
Šta?!
1:11:01
Hoæu da budem tamo,
ali jednostavno ne mogu.

1:11:04
Ne, ti neæeš! U redu?
1:11:05
U redu, jebi ga, u redu?
1:11:07
Jebi ga! Jebi se!
1:11:29
Ima nas troje.
1:11:36
To je mog brata.
1:11:38
Brajanov.
1:11:40
Oh, da?
1:11:42
Da.
1:11:44
Oh.
1:11:46
Da, on ima pištolj.
1:11:51
Pa, da li je ovo stan tvog brata?
1:11:54
Ne.
1:11:55
Lep je.
1:11:58
Da.

prev.
next.