Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:15:04
Ne razumem zašto me neæeš
saèekati na aerodromu.

1:15:07
Stvari baš poèinju da nam idu dobro,
1:15:09
i mislim da ih ti upropašæavaš, OK?
1:15:11
- Grejs, ti si...
- Ja sam šta, Sem?

1:15:15
Ti… tebe baš nije briga ni za šta.
1:15:17
U redu? Za mene, za tebe, za nas.
1:15:21
Tebe baš nije briga.
1:15:24
Halo?
1:15:25
Briga me je.
1:15:27
Pa, slušaj, znaš...
1:15:28
Laku noæ, Sem.
1:15:30
Saèekaj malo. Svratiæu…
1:15:38
Zdravo.
1:15:41
Zdravo
1:15:42
Ja sam Vol.
1:15:44
Zdravo, Vol.
1:15:47
Možeš li da prespavaš?
1:15:52
Ne, ne mislim da mogu
da prespavam, ali...

1:15:56
Mogu da svratim nekad. Naravno.
1:15:59
Mogu da te odvedem do kuæe svoje
prijateljice Dajane zato što...

1:16:02
ona ima akvarijum i...
1:16:05
… posle toga sam mislila da…
1:16:08
… bi mogla doæi do mene
i èitati Lengstona Hjua.

1:16:12
Èitati šta?
1:16:13
Lengstona Hjua.
1:16:15
Gde si našao Lengstona Hjua?
1:16:18
Kod mog tate.
1:16:19
Oh. Da li je tvoj tata pesnik?
1:16:25
Ne. Ne znam.
1:16:27
Teško je reæi ko je stvarno pesnik.
1:16:29
Znaš?
1:16:32
Moram da znam sada. Sunce izlazi.

prev.
next.