Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:20:02
Da,…
1:20:04
Ja…ja…ja sam radila celog dana.
1:20:07
Ali… u redu sam.
1:20:11
Kako si ti?
1:20:14
Oh, u redu sam. U redu.
1:20:17
- Sigurno?
- Da, sigurno, sigurno.

1:20:20
- Veèeras izgledaš tužno.
- Ne.

1:20:23
Samo hoæeš nekoga da poprièate?
1:20:29
Ja sam…
1:20:31
Ja sam samo šetao ovuda
1:20:34
i pomislio sam na tebe. Pomislim
na tebe ponekad kada ja...

1:20:39
prolazim, znaš?
1:20:41
Da.
1:20:45
Kako si?
1:20:46
Radila sam.
1:20:51
Pa, nadam se da æeš me ponekad pozvati.
1:20:54
Znaš, potrebno ti je nešto...
1:20:56
Znam, Frenk, znam.
1:21:02
Ja…ja…ja æu otiæi.
1:21:04
Otiæi æu.
1:21:05
Žao mi je što sam te probudila. Samo
sam htela da vidim jesi li dobro.

1:21:10
- Grejs, ja…
- U redu sam

1:21:12
Znaš, mislim da možda nekad
1:21:14
bismo mogli na kafu...
1:21:16
da samo porazgovaramo.
1:21:19
Da. Možda nekad.
1:21:21
I da porazgovaramo o životu.
1:21:26
Ne znam.
1:21:31
Da. OK.
1:21:33
Uh...
1:21:36
Inaèe, Grejs, ja...
1:21:41
Pa... u redu. Laku noæ.
1:21:45
Laku noæ.
1:21:49
- Jesi li OK?
- Oh, da.

1:21:51
Laku noæ.

prev.
next.