Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:19:06
Bezopasno, nežno, Isus zove..
1:19:14
Zove sve grešnike.
1:19:17
Doði kuæi.
1:19:36
Hvala.
1:19:50
Jesi li OK?
1:19:52
Pa…ja… pokušao sam da zovem i…
1:19:55
znaš, nikad nisi tu ili je zauzeto...
1:19:57
- Da.
- Bio sam zabrinut…

1:19:59
i samo svratio da te proverim.
1:20:02
Da,…
1:20:04
Ja…ja…ja sam radila celog dana.
1:20:07
Ali… u redu sam.
1:20:11
Kako si ti?
1:20:14
Oh, u redu sam. U redu.
1:20:17
- Sigurno?
- Da, sigurno, sigurno.

1:20:20
- Veèeras izgledaš tužno.
- Ne.

1:20:23
Samo hoæeš nekoga da poprièate?
1:20:29
Ja sam…
1:20:31
Ja sam samo šetao ovuda
1:20:34
i pomislio sam na tebe. Pomislim
na tebe ponekad kada ja...

1:20:39
prolazim, znaš?
1:20:41
Da.
1:20:45
Kako si?
1:20:46
Radila sam.
1:20:51
Pa, nadam se da æeš me ponekad pozvati.
1:20:54
Znaš, potrebno ti je nešto...
1:20:56
Znam, Frenk, znam.

prev.
next.