Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:18:02
...ne mogu da dodirnu
zanos. On je kao duga.

1:18:04
Izgleda kao da je u
tvom domašaju, ali nije.

1:18:07
Moj deda je otkrio zlato u ovoj zemlji.
1:18:09
Oznaèio e trag koji je još tu danas...
1:18:11
Ne pokušavam da dobijem svoje
nasledstvo. Deo sam neèega.

1:18:13
Zar ne vidiš?
1:18:15
Nije ga bilo briga za mnogo šta drugo...
1:18:17
Znam da nisam jedini koji je
ostao da još uvek misli o tome.

1:18:20
Zašto èovek ne može da stoji
u polju kukuruza ili u reci...?

1:18:23
Tako da sam uzeo dlaku sa njenog lica.
1:18:25
Zašto taj isti èovek
gleda onu koju voli...

1:18:29
...kako još uvek živi u
dubokom moru, u crnom moru.

1:18:32
"Gde je otišla?" Dedo, pitala je.
1:18:35
Niko te nije dovoljno voleo, sine
1:18:36
...ovo je bila njegova zemlja.
Nikad nije žurio da je napusti.

1:18:50
Doði kuæi.
1:18:54
Doði kuæi.
1:18:58
Ti koji si umoran, doði kuæi.
1:19:06
Bezopasno, nežno, Isus zove..
1:19:14
Zove sve grešnike.
1:19:17
Doði kuæi.
1:19:36
Hvala.
1:19:50
Jesi li OK?
1:19:52
Pa…ja… pokušao sam da zovem i…
1:19:55
znaš, nikad nisi tu ili je zauzeto...
1:19:57
- Da.
- Bio sam zabrinut…

1:19:59
i samo svratio da te proverim.

prev.
next.