Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:17:21
… njegov deda je otkrio zlato...
1:17:24
..."Dedo?" Bili stavlja svoj
šešir nazad da bi video svog oca.

1:17:27
On je ovde samo da bi ga
smatrao više kao instituciju...

1:17:30
...on je još uvek takav.
1:17:32
Rizikovao sam. Rekao sam "Rekao
sam joj da imam nerešiv bol,

1:17:36
što me niko nikada nije voleo dovoljno."
1:17:39
Pogledao sam je i rekao,
1:17:41
"Biæu bolje."
1:17:42
Ona je rekla, "Nadam se, dušo."
1:17:44
Bilo bi teško ne voleti devojku
koja to govori sve vreme.

1:17:48
Onda mi prièa o moru,
1:17:50
kaže mi da duboko u
moru, u dubokom moru,

1:17:54
postoji zrak svetla ili meseèine.
1:17:56
A Ijudi koji vide tu
svetlost plivaju miljama.

1:17:59
...u dubokom moru, u crnom moru.
1:18:02
...ne mogu da dodirnu
zanos. On je kao duga.

1:18:04
Izgleda kao da je u
tvom domašaju, ali nije.

1:18:07
Moj deda je otkrio zlato u ovoj zemlji.
1:18:09
Oznaèio e trag koji je još tu danas...
1:18:11
Ne pokušavam da dobijem svoje
nasledstvo. Deo sam neèega.

1:18:13
Zar ne vidiš?
1:18:15
Nije ga bilo briga za mnogo šta drugo...
1:18:17
Znam da nisam jedini koji je
ostao da još uvek misli o tome.

1:18:20
Zašto èovek ne može da stoji
u polju kukuruza ili u reci...?

1:18:23
Tako da sam uzeo dlaku sa njenog lica.
1:18:25
Zašto taj isti èovek
gleda onu koju voli...

1:18:29
...kako još uvek živi u
dubokom moru, u crnom moru.

1:18:32
"Gde je otišla?" Dedo, pitala je.
1:18:35
Niko te nije dovoljno voleo, sine
1:18:36
...ovo je bila njegova zemlja.
Nikad nije žurio da je napusti.

1:18:50
Doði kuæi.
1:18:54
Doði kuæi.
1:18:58
Ti koji si umoran, doði kuæi.

prev.
next.