Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:23:03
Zašto moraš da oblaèiš odelo?
1:23:06
Ne znam.
1:23:19
Mogu li da te obrijem?
1:23:21
Naravno da možeš.
1:24:01
...samo sam gledao ovu sliku...
1:24:06
Pa, znaš...
1:24:08
Znaš šta ja oseæam za tebi.
1:24:17
Oh, stvarno. Nisam… nisam znala...
1:24:20
da li si želeo da prièaš sa mnom.
1:24:24
Ne koristim kasetofon.
1:24:27
Samo æu hvatati beleške
ako je to u redu?

1:24:30
Naravno, štagod, da.
1:24:32
Pa, reci mi o njemu.
1:24:36
Samo šta ti padne na um...
1:24:40
Šta je netrpeljiva glad prokletih?
1:24:44
Gde si to našla?
1:24:51
U džepu tvojih pantalona.
1:24:54
To je naslov.
1:24:57
Èega?
1:24:59
Svega što sam ikad napisao.

prev.
next.