Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:24:01
...samo sam gledao ovu sliku...
1:24:06
Pa, znaš...
1:24:08
Znaš šta ja oseæam za tebi.
1:24:17
Oh, stvarno. Nisam… nisam znala...
1:24:20
da li si želeo da prièaš sa mnom.
1:24:24
Ne koristim kasetofon.
1:24:27
Samo æu hvatati beleške
ako je to u redu?

1:24:30
Naravno, štagod, da.
1:24:32
Pa, reci mi o njemu.
1:24:36
Samo šta ti padne na um...
1:24:40
Šta je netrpeljiva glad prokletih?
1:24:44
Gde si to našla?
1:24:51
U džepu tvojih pantalona.
1:24:54
To je naslov.
1:24:57
Èega?
1:24:59
Svega što sam ikad napisao.
1:25:02
On je govorio da je uspeh sluèajan.
1:25:08
Zato što je vreme teklo tako brzo.
1:25:11
Pretpostavljam da sam samo zvao da…
1:25:15
Želeo sam da ti kažem...
1:25:18
Stvarno sam se lepo proveo
u Mineapolisu sa tobom.

1:25:21
I...
1:25:23
Znaš, pitao sam se da
li izlaziš zato što...

1:25:27
Ja stvarno… Želeo bih...
1:25:29
da te izvedem na veèeru...
1:25:39
Za Božiæ?
1:25:43
Pa, april je...
1:25:46
Saèekaj.
1:25:47
Zašto "Netrpeljiva glad prokletih"?
1:25:51
Ne znam, to je...
1:25:53
poslednja stvar koju Ijudi žele da vide.
1:25:57
Hteo sam da je zovem
"Jedi govna," ali ja..

1:25:59
Pretpostavio sam da
Ijudi to hoæe da vide,


prev.
next.