Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

1:25:02
On je govorio da je uspeh sluèajan.
1:25:08
Zato što je vreme teklo tako brzo.
1:25:11
Pretpostavljam da sam samo zvao da…
1:25:15
Želeo sam da ti kažem...
1:25:18
Stvarno sam se lepo proveo
u Mineapolisu sa tobom.

1:25:21
I...
1:25:23
Znaš, pitao sam se da
li izlaziš zato što...

1:25:27
Ja stvarno… Želeo bih...
1:25:29
da te izvedem na veèeru...
1:25:39
Za Božiæ?
1:25:43
Pa, april je...
1:25:46
Saèekaj.
1:25:47
Zašto "Netrpeljiva glad prokletih"?
1:25:51
Ne znam, to je...
1:25:53
poslednja stvar koju Ijudi žele da vide.
1:25:57
Hteo sam da je zovem
"Jedi govna," ali ja..

1:25:59
Pretpostavio sam da
Ijudi to hoæe da vide,

1:26:02
i možeš biti sigurna da
niko neæe hteti da èuje o

1:26:05
netrpeljivoj gladi prokletih
1:26:17
Ne, mislim da æu biti ovde neko vreme.
1:26:23
To je samo...
1:26:26
to...
1:26:29
Samo da nije u redu.
1:26:31
Ja… ja to ne mogu da podnesem.
1:26:34
Radim celu noæ, spavam ceo dan i...
1:26:39
Znaš, ovo je dosadno. Ne
želim da prièam o tome.

1:26:46
Znaš, u julu, mislio sam,
1:26:48
Mislio sam da idem u Dulu,
jesi li ikad bila tamo?

1:26:54
Da.
1:26:55
Samo, znaš, odlazak na pecanje...
1:26:58
ispravno življenje.

prev.
next.